ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΡΙΛΑΣ

Αρχή Πώς να φτάσουμε;

Πώς να φτάσουμε;

Δρομολόγια των λεωφορειακών γραμμών ΜΕΧΡΙ και ΑΠΟ την Ιερά Μονή της Ρίλας:

  • Σόφια – Ι.Μ. της Ρίλας: 10:20 από το ΚΤΕΛ "Όβτσα κούπελ"
  • Μπλαγκόεβγκραντ – Ι.Μ. της Ρίλας: 07:00 ώρα, 12:00 ώρα, 15:00 ώρα από το ΚΤΕΛ Μπλαγκόεβγκραντ
  • Ι.Μ. της Ρίλας - Μπλαγκόεβγκραντ: 08:10 ώρα, 17:00 ώρα
  • Ι.Μ. της Ρίλας - Δούπνιτσα: 09:00 ώρα, 17:00 ώρα
  • Ι.Μ. της Ρίλας - Σόφια: 15:00 ώρα

Οι αναφερόμενες λεωφορειακές γραμμές είναι καθημερινές. Τα εισιτήρια για τα λεωφορεία που αναχωρούν από την Ι.Μ. αγοράζονται από τον οδηγό. Τόσο τα λεωφορεία που φτάνουν, όσο και τα λεωφορεία που αναχωρούν σταθμεύουν στο πάρκινγκ μπροστά από την κεντρική πόρτα της Μονής.

Όλοι όσοι κατευθύνονται προς την Ι.Μ. ταξιδεύοντας στη νέα Εθνική οδό «Στρούμα» πρέπει να παρακολουθούν τις πινακίδες με ένδειξη για την πόλη Kocherinovo, διότι η ίδια έξοδος της Εθνικής χρησιμοποιείται κια για την Ι.Μ. της Ρίλας.