ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΡΙΛΑΣ

Αρχή Για το μοναστήρι Ασκητήρια Το Ασκητήριο της Αγίας Σκέπης

Το Ασκητήριο της Αγίας Σκέπης

Σε απόσταση 3 χιλ. ανατολικά από το μοναστήρι, στο μονοπάτι προς το σπήλαιο και τον τάφο του Αγίου Ιωάννη της Ρίλας, σε άμεση εγγύτητα με το ασκητήριο Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, βρίσκεται το ασκητήριο Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η εκκλησία ανεγέρθηκε κατά το έτος 1805 από τους μάστορες Μιχαήλ και Ραντόικο από το χωριό Ρίλα. Κτήτορας είναι ο βοηθός του ηγούμενου Θεοδόσιος, ο οποίος είναι ένας από τους πιο διακεκριμένους μοναχούς. Ο ναός είναι μονόκλιτη βασιλική. Αποτελείται από Ιερό Βήμα, κεντρικό κλίτος και νάρθηκα και δίπλα του δεξιά υπάρχει προσκτισμένο δωμάτιο, το οποίο προορίζεται για ξεκούραση. Το πλάτος είναι 4 μέτρα και το μήκος 12 μέτρα. Το ύψος είναι 4 μέτρα. Κτίστηκε με πέτρα και κονίαμα.

Ο ναός ζωγραφίστηκε κατά το έτος 1811 από τον Θωμά Βισάνοβ – Μολερα. Στον βόρειο τοίχο του νάρθηκα ζωγραφίστηκαν τα τελώνια, από τα οποία περνάει η ψυχή του ανθρώπου μετά τον θάνατο. Στο κεντρικό μέρος ζωγραφίστηκαν εικόνες από τις στροφές του ακάθιστου της Θεοτόκου. Το παλαιό εικονοστάσιο εκτέθηκε στους χώρους της Εθνικής Πινακοθήκης.